Bevraging najaar 2020 n

Geplande eendaagse rally in de regio van Westerlo, georganiseerd door Katrien Tops, Bart Aerts en Maarten Tops

Mogelijke alternatieven en aanvullingen

Ik hoop dat de club nog een bijkomende activiteit organiseert steeds binnen wat mag en wat veilig lijkt voor onze gezondheid. Ik heb interesse in volgende activiteiten: